google-site-verification=wfGBqjXAo_u33wbjBeyiBZDDQc-Mb2SmF8X6j6DrR90

ADR-wegtransport

 

De afkorting ADR staat voor ‘Accord européen relatief au transport international de merchandises Dangereuses par Route’. Het ADR heeft betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en staan opgesteld in een Europese verdrag. ADR trad in werking op 29 januari 1968 en is gesloten in de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties. Dit verdrag bevat alle bepalingen omtrent het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Daxel Logistics kan u vrijblijvend in uitgebreidere informatie omtrent dit verdrag voorzien. Neem telefonisch contact met ons op via: +31 (0)10 316 6800