google-site-verification=wfGBqjXAo_u33wbjBeyiBZDDQc-Mb2SmF8X6j6DrR90

CIF incoterm

 

CIF staat voor ‘Cost, Insurance and Freight’.  De verkopende partij heeft de volgende verantwoordelijkheden/verplichtingen bij deze incoterm:

  • De levering van de goederen door de verkoper gebeurt door de goederen aan boord van het schip te laden.
  • Naast een vervoersovereenkomst sluit de verkoper een verzekering voor schade of verlies van de goederen tijdens vervoer af. Een vereiste is dat deze assurantie minimaal de goederenwaarde dekt en evenals bij de incoterm CIP is de verkoper alleen verplicht om de minimumdekking te betalen.

De koper kent de volgende verantwoordelijkheden:

  • Bij de wens voor een additionele verzekering draagt de koper hier zelf de verantwoordelijkheid voor.

Het overdragen van het risico van verkoper naar koper gebeurt wanneer de goederen op het schip geladen zijn.

Daxel Logistics en Solutions heeft alle kennis in huis omtrent de incoterm en voorziet u graag in de benodigde informatie.